7 stycznia 2021

Informacja o stypendiach za osiągnięte wyniki sportowe

Wójt Gminy Końskowola informuje, że zgodnie z § 4 ust. 4 uchwały w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe (uchwała Nr XIX/82/12 Rady Gminy Końskowola z dnia 28 marca 2012 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 11 maja 2012 r. poz. 1600) z dniem 31 stycznia 2021 roku upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego.

Osoby spełniające warunki określone w uchwale mogą:
– przesłać wnioski na adres Urzędu Gminy Końskowola, Końskowola ul. Pożowska 3A, 24-130 Końskowola, lub
– złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Końskowola.

 

Wójt Gminy Końskowola
/-/ Stanisław Gołębiowski

W załączeniu:
1. Wniosek o przyznanie stypendium.
2. Uchwała Nr XIX/82/12 Rady Gminy Końskowola w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe.
3. Klauzula – stypendium sportowe gmina 2021