23 pa藕dziernika 2019

Informacja o Sesji Rady Gminy Ko艅skowola

 

Informuj臋, 偶e w dniu 30 pa藕dziernika 2019r. odb臋dzie si臋 XI Sesja Rady Gminy Ko艅skowola. Obrady rozpoczn膮 si臋 o godz. 1500 w聽sali konferencyjnej Urz臋du Gminy Ko艅skowola przy ul.聽Po偶owskiej 3 a.

Porz膮dek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyj臋cie porz膮dku obrad.
 3. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
 4. Informacja W贸jta Gminy z bie偶膮cej dzia艂alno艣ci.
 5. Przedstawienie informacji o osobach, kt贸re nie z艂o偶y艂y o艣wiadczenia maj膮tkowego, stwierdzonych nieprawid艂owo艣ciach i dzia艂aniach podj臋tych w zwi膮zku z nieprawid艂owo艣ciami stwierdzonymi w analizowanych o艣wiadczeniach maj膮tkowych.
 6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie skargi na W贸jta Gminy Ko艅skowola.
 7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie stwierdzenia zako艅czenia dzia艂alno艣ci dotychczasowego Gimnazjum w Ko艅skowoli.
 8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyboru 艂awnik贸w do s膮du.
 9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny sprzeda偶y drewna przyjmowanej do obliczenia podatku le艣nego na 2020 rok.
 10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok.
 11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci obowi膮zuj膮cych na terenie gminy Ko艅skowola.
 12. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci rocznych stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych obowi膮zuj膮cych na terenie gminy Ko艅skowola.
 13. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyznania 艣rodk贸w z funduszu so艂eckiego na rok bud偶etowy 2020.
 14. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyznania 艣rodk贸w z funduszu so艂eckiego na rok bud偶etowy 2020.
 15. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyznania 艣rodk贸w z funduszu so艂eckiego na rok bud偶etowy 2020.
 16. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyznania 艣rodk贸w z funduszu so艂eckiego na rok bud偶etowy 2020.
 17. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyznania 艣rodk贸w z funduszu so艂eckiego na rok bud偶etowy 2020.
 18. Opinie Komisji Skarg, Wniosk贸w i Petycji.
 19. Interpelacje i zapytania Radnych.
 20. Sprawy r贸偶ne.
 21. Zamkni臋cie obrad.

Przewodnicz膮cy Rady Gminy Ko艅skowola

聽/-/Rados艂aw Barzenc