23 października 2019

Informacja o Sesji Rady Gminy Końskowola

 

Informuję, że w dniu 30 października 2019r. odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Końskowola. Obrady rozpoczną się o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
 5. Przedstawienie informacji o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego, stwierdzonych nieprawidłowościach i działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Końskowola.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Końskowoli.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do sądu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Końskowola.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Końskowola.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020.
 18. Opinie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 19. Interpelacje i zapytania Radnych.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Końskowola

 /-/Radosław Barzenc