19 lutego 2020

Informacja o Sesji Rady Gminy Ko艅skowola

Informuj臋, 偶e w dniu 26 lutego 2020 r. odb臋dzie si臋 XV Sesja Rady Gminy Ko艅skowola. Obrady rozpoczn膮 si臋 o godz. 1500 w聽sali konferencyjnej Urz臋du Gminy Ko艅skowola przy ul.聽Po偶owskiej 3 a.

Porz膮dek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyj臋cie porz膮dku obrad.
 3. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
 4. Informacja W贸jta Gminy z bie偶膮cej dzia艂alno艣ci.
 5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyj臋cia jednolitego tekstu Statutu Gminy Ko艅skowola.
 6. Podj臋cie uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 w sprawie ustalenia stawek op艂aty za zaj臋cie 1 m虏 pasa drogowego dr贸g gminnych dla kt贸rych zarz膮dc膮 jest Gmina Ko艅skowola.
 7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Ko艅skowola.
 8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i gospodarowania tych odpad贸w.
 9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia stawki op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomo艣ciach, na kt贸rych znajduj膮 si臋 domki letniskowe, lub innych nieruchomo艣ciach wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.
 10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoko艣ci tej op艂aty i ustalenia stawki op艂aty za pojemnik i worek o odpowiedniej pojemno艣ci.
 11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci oraz w sprawie warunk贸w i trybu sk艂adania deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomoc膮 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej.
 12. Interpelacje i zapytania Radnych.
 13. Sprawy r贸偶ne.
 14. Zamkni臋cie obrad.

Przewodnicz膮cy Rady Gminy Ko艅skowola
/-/ Rados艂aw Barzenc