22 stycznia 2020

Informacja o Sesji Rady Gminy Ko艅skowola

Informuj臋, 偶e w dniu 29 stycznia 2020 r. odb臋dzie si臋 XIV Sesja Rady Gminy Ko艅skowola. Obrady rozpoczn膮 si臋 o godz. 1500 w聽sali konferencyjnej Urz臋du Gminy Ko艅skowola przy ul.聽Po偶owskiej 3 a.

Porz膮dek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyj臋cie porz膮dku obrad.
 3. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
 4. Informacja W贸jta Gminy z bie偶膮cej dzia艂alno艣ci.
 5. Informacja W贸jta na temat inwestycji zrealizowanych w roku 2019.
 6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pu艂awskiemu.
 7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia zasad dowozu uczni贸w do przedszkoli i szk贸艂, wobec kt贸rych Gmina Ko艅skowola nie ma ustawowego obowi膮zku zapewnienia bezp艂atnego transportu.
 8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia 艣redniej ceny jednostki paliwa w gminie Ko艅skowola w roku szkolnym 2019/2020.
 9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyj臋cia jednolitego tekstu Statutu Gminy Ko艅skowola.
 10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2027.
 11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y bud偶etowej na rok 2020.
 12. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Ko艅skowoli.
 13. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Ko艅skowola.
 14. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i gospodarowania tych odpad贸w.
 15. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia stawki op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomo艣ciach, na kt贸rych znajduj膮 si臋 domki letniskowe, lub innych nieruchomo艣ciach wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.
 16. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoko艣ci tej op艂aty i ustalenia stawki op艂aty za pojemnik i worek w odpowiedniej pojemno艣ci.
 17. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci oraz w sprawie warunk贸w i trybu sk艂adania deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomoc膮 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej.
 18. Interpelacje i zapytania Radnych.
 19. Sprawy r贸偶ne.
 20. Zamkni臋cie obrad.

Przewodnicz膮cy Rady Gminy Ko艅skowola
/-/ Rados艂aw Barzenc