6 listopada 2019

Informacja o Sesji Rady Gminy Ko艅skowola

Informuj臋, 偶e w dniu 13 listopada 2019r. odb臋dzie si臋 XII Sesja Rady Gminy Ko艅skowola. Obrady rozpoczn膮 si臋 o godz. 1500 w聽sali konferencyjnej Urz臋du Gminy Ko艅skowola przy ul.聽Po偶owskiej 3 a.

Porz膮dek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyj臋cie porz膮dku obrad.
 3. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
 4. Informacja W贸jta Gminy z bie偶膮cej dzia艂alno艣ci.
 5. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zada艅 o艣wiatowych za rok szkolny 2018/2019 w Gminie Ko艅skowola.
 6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i聽Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Przeciwdzia艂ania Narkomanii w Gminie Ko艅skowola na rok 2020.
 7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany Statutu Gminy Ko艅skowola.
 8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w聽Skowieszynie
 9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej Gminnego O艣rodka Zdrowia w Ko艅skowoli za聽2018 rok.
 10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp贸艂pracy Gminy Ko艅skowola z Organizacjami Pozarz膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o聽wolontariacie na 2020 rok.
 11. Interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Sprawy r贸偶ne.
 13. Zamkni臋cie obrad.

 

Przewodnicz膮cy Rady Gminy Ko艅skowola

聽/-/Rados艂aw Barzenc