9 czerwca 2020

Informacja o przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków komisji

Na podstawie § 6 ust. 5 Uchwały Nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. informujemy, że przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków komisji odbywa się w budynku Urzędu Gminy Końskowola, ul. Pożowska 3a, pok. nr 15 – Sekretariat w godzinach pracy urzędu.

Szczegółowe  informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń w czasie, gdy urząd jest zamknięty lub zakres przyjmowania interesantów został ograniczony można uzyskać pod nr telefonu 531 861 861 lub emailem:ugkonskowola@post.pl