30 kwietnia 2020

Informacja o otwarciu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Szanowni Rodzice!

 

Informujemy, że obecnie analizujemy możliwość ewentualnego otwarcia  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od dnia 11 maja br. Podstawą podjęcia decyzji o otwarciu tych placówek jest pewność, że będziemy w stanie zagwarantować bezpieczeństwo Państwa dzieciom oraz zatrudnionym pracownikom.

Zgodnie z wytycznymi MEN w pierwszej kolejności  z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W chwili obecnej  dyrektorzy  szkół i  przedszkoli są
w trakcie ustalania liczby dzieci, które mają zostać objęte opieką w placówkach (dane zbierane są telefonicznie).

O stosownych ustaleniach  zostaną Państwo poinformowani między innymi za pośrednictwem witryny urzędu.