21 listopada 2019

Informacja o naborze w drodze konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie.

  

Wójt Gminy Żyrzyn

informuje o naborze w drodze konkursu

na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie.

Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy Żyrzyn

24-103 Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10

Termin – do 16 grudnia 2019r. do godziny 15.00

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronach:

www.zyrzyn.pl oraz www.ugzyrzyn.bip.lubelskie.pl (w zakładce ogłoszenia).

Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać u Sekretarza Gminy Żyrzyn

pod numerem telefonu 81 881 42 26 wew. 33.