30 stycznia 2019

Informacja dotycząca utrudnień w Ruchu drogowym w obrębie Rynku w Końskowoli

Szanowni Państwo

Wójt Gminy Końskowola informuje, iż w związku z  rozpoczętą w grudniu 2018 roku w centrum Końskowoli realizacją robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni drogowej, budowie kanalizacji deszczowej i budowie oświetlenia w ramach zadania „Rewitalizacja Rynku w Końskowoli wraz z przebudową i rozbudową Ratusza oraz infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej” występują duże utrudnienia w ruchu na wskazanym odcinku drogi.

Wykonawca robót został wyłoniony w drugim postępowaniu przetargowym ogłoszonym przez urząd gminy w połowie sierpnia 2018 roku. Pierwszym z etapów prac jaki został zrealizowany jeszcze w 2018 roku było wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 300 metrów. Pełny zakres robót zakłada również wykonanie wymiany nawierzchni a także budowę oświetlenia drogowego. Niestety z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe oraz czas potrzebny wykonawcy na skompletowanie dokumentacji umożliwiającej rozpoczęcie robót, w 2018 roku nie udało się wykonać prac związanych z wymianą nawierzchni drogowej. Na zakres prac, jaki został dotychczas zrealizowany Gmina Końskowola uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 615.000,00 zł ze strony Powiatu Puławskiego. Warunkiem otrzymania pomocy finansowej  była realizacja w 2018 roku robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż 615.000,00 zł dlatego też Gmina Końskowola była zdeterminowana aby jak największą część robót udało się wykonać w 2018 roku. W przypadku gdyby wspomniane prace nie zostały wykonane, dofinansowanie inwestycji przez Powiat Puławski nie byłoby możliwe a prace te musiałyby zostać sfinansowane w całości z budżetu Gminy Końskowola.

Realizacja Inwestycji drogowych zawsze wiąże się z pewnymi utrudnieniami, z którymi muszą zmierzyć się uczestnicy ruchu drogowego a w szczególności kierujący pojazdami. Utrudnienia zawsze mają jednak charakter tymczasowy i przejściowy i w konsekwencji prowadzą do znacznej poprawy komfortu i bezpieczeństwa użytkowników dróg, które nastąpi po zakończeniu wszystkich prac remontowych. Mam świadomość, iż obecny stan nawierzchni jest bardzo dużym utrudnieniem dla mieszkańców oraz korzystających z drogi uczestników ruchu drogowego. Liczę na Państwa wyrozumiałość i  zrozumienie wynikające z konieczności wystąpienia tych przejściowych trudności. Sytuacja na wspomnianym odcinku drogi jest przez nas na bieżąco monitorowana. Podejmowane są również niezbędne, doraźne środki mające na celu poprawę stanu technicznego tego odcinka drogi. Wykonawca zobowiązał się do niezwłocznej kontynuacji przerwanych robót w momencie poprawy warunków atmosferycznych, które są niezależne od Gminy jak i od wykonawcy. Wierzę, że po zakończeniu remontu tego odcinka drogi, komfort podróżowania oraz bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego a także estetyka i funkcjonalność centrum Końskowoli ulegną znacznej poprawie o czym przekonamy się po zakończeniu wszystkich prac prowadzonych w tym rejonie. Do tego czasu proponuję rozważenie korzystania z alternatywnych dróg umożliwiających ominięcie remontowanego odcinka. Jadąc od strony Młynek lub Sielc można skręcić za mostem w lewo w ul. Spokojną do ul. Kurowskiej lub w prawo w ul. Wąską do ul. Szewskiej w kierunku Rynku.

Przepraszamy za utrudnienia