15 maja 2020

Informacja dla rodziców

Informujemy, że od dnia 25 maja 2020 r. zostają otwarte  przedszkola , oddziały  przedszkolne i klasy I – III szkół podstawowych.

Zgodnie z wytycznymi MEN w pierwszej kolejności  z zajęć opiekuńczych mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W chwili obecnej  dyrektorzy  szkół i  przedszkoli są w trakcie ustalania liczby dzieci, które mają zostać objęte opieką w placówkach (dane zbierane są telefonicznie).