5 maja 2020

Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych

Po przeprowadzonej szczegółowej analizie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30.04.2020r. odnośnie wymagań jakie samorządy muszą spełnić do funkcjonowania przedszkoli, informujemy, że w obecnej sytuacji niemożliwe jest otwarcie placówek oświatowych.

Jednocześnie informujemy, że rozpatrywana jest możliwość otwarcia placówek  po kolejnym złagodzeniu obostrzeń związanych z COVID 19.