Aktualności


PDF Drukuj Email
środa, 18 października 2017 12:57

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Końskowola

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Końskowola.

 

Na podstawie art. 5 ust 1 i ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn.zm.) oraz uchwały Nr LIII/ 248/10 Rady Gminy Końskowola z dnia 13 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - przeprowadza się konsultacje.

Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały Rady Gminy Końskowola w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Końskowola z organizacjami pozarządowymi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Forma konsultacji:
wyrażenie pisemnej opinii dotyczącej przedmiotu konsultacji na załączonym formularzu. Opinie należy przesyłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Końskowola ul. Pożowska 3 a,  24 -130 Końskowola, pokój nr 15

Termin konsultacji: od dnia 18.10.2017 r. do dnia 2.11. 2017 r.

Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji:
Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Końskowola.
W załączeniu:
Formularz konsultacji oraz projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Końskowola z organizacjami pozarządowymi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. >>>

 
PDF Drukuj Email
piątek, 13 października 2017 07:38

Zastępcza Komunikacja Autobusowa PKPW związku z trwającymi pracami modernizacyjnymi linii kolejowej numer 7 PKP wprowadza nowy rozkład jazdy komunikacji zastępczej na trasie Lublin – Dęblin.

Nowy rozkład autobusów linii Polregio będzie ważny od 15 października do 9 grudnia br. U kierowców trzeba będzie okazać bilet kolejowy.

Pobierz aktualny rozkład >>>

 
PDF Drukuj Email
czwartek, 12 października 2017 08:22

 

 

„TWÓJ BIZNES NA LUBELSZCZYŹNIE”. Bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy.

 

Zapraszamy osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Twój Biznes na Lubelszczyźnie"

Nabór rozpoczynamy od 16.10.2017r.do 31.10.2017r


Projekt skierowany jest do 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) w wieku powyżej 30. roku życia, pozostających bez pracy (w tym także zarejestrowanych w Urzędzie Pracy), zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, należących co najmniej do jednej z grup:

 • osoby w wieku powyżej 50. roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Ponadto wśród Uczestników Projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup.

W ramach projektu na dodatkowe punkty mogą liczyć:

 • osoby odchodzące z rolnictwa,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach


W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie w postaci:

 • szkolenia oraz indywidualnego doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także pomocy w przygotowaniu biznesplanu,
 • bezzwrotnej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej do wysokości 23 398,68 zł/os.,
 • wsparcia pomostowego finansowego (na pokrycie niezbędnych opłat) wypłacanego miesięcznie w kwocie nie większej niż 1 850,00 zł/os. dla 40 osób przez pierwsze 6 miesięcy oraz dla 32 osób przez kolejne 6 miesięcy
 • wsparcie pomostowe doradczo- warsztatoweOsoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Biurem Projektu.


Biuro projektu:
ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin (II piętro, pokój 204)
tel. (0 81) 747 94 08,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Szczegóły na: www.twojbiznes.fipi.pl

 

Projekt realizowany jest przez Fundację Instytut Projektów Innowacyjnych w partnerstwie z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego w ramach Regionalnego. Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Dofinansowanie projektu z UE: 1 853 239,51 zł

 
PDF Drukuj Email
piątek, 06 października 2017 09:18

Informacja Wójta Gminy Końskowola
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacieInformuję że w dniu 05 października 2017 roku Stowarzyszenie Ośrodek Wsparcia Środowiskowego „Nadzieja” w Końskowoli ul. Lubelska 84, złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. „Porozmawiajmy o… - diagnoza i warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w klasach IV -VII szkoły podstawowej”.


Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.) informuję że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 13 października 2017 r. może zgłosić uwagi dotyczące poniższej oferty.

Uwagi można składać w  sekretariacie Urzędu Gminy Końskowola w godzinach urzędowania z dopiskiem „uwagi do oferty pt.  „Porozmawiajmy o… - diagnoza i warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w klasach IV -VII szkoły podstawowej”.

Oferta zamieszczona została na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Końskowoli http://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Końskowoli oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

Pobierz ofertę >>>

 
PDF Drukuj Email
czwartek, 05 października 2017 08:15

 

Ostrzeżenie przed wiatrem

 

IMGW-PIB OSTRZEGA: lubelskie, silny wiatr wieczorem 05.10 i w nocy 05/06.10, prędkość w porywach do 100 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

 
PDF Drukuj Email
środa, 04 października 2017 13:43

 

 

 

 

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu.


Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

W dniu 12 października 2017 r. (czwartek), konsultanci będą do dyspozycji mieszkańców Końskowoli
od godziny 10.00 do 13.00, w Urzędzie Gminy Końskowola, ul. Pożowska 3a


Osoby zainteresowane funduszami europejskimi będą mogły skorzystać
z ich wiedzy.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 85