Aktualności


PDF Drukuj Email
piątek, 15 grudnia 2017 09:59

 

 

(kliknij na obrazku aby powiększyć)

 

 

Jak przygotować się do zimy - Poradnik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa >>>

 

 

 
PDF Drukuj Email
piątek, 15 grudnia 2017 09:14

 

 

Zmiana rozkładu jazdy MZK

 

Miejski Zakład Komunikacji - Puławy Sp. z o.o. w Puławach informuje, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku wprowadza się zmiany i ograniczenia w kursowaniu autobusów MZK

 

Pobierz aktualne zmiany  w rozkładzie >>>

 
PDF Drukuj Email
środa, 13 grudnia 2017 17:22

 

 

 

Szanowni Państwo

 

W miesiącu grudniu br. otrzymaliście Państwo projekt umowy dotyczący udziału w projekcie „Zielona energia szansą rozwoju Gminy Końskowola” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

W związku z powyższym proponuję spotkania z mieszkańcami w celu podpisania umów i ewentualnego wyjaśnienia wątpliwości wg. poniższego harmonogramu.

Harmonogram spotkań:

Lp.

Data i godz. spotkania

Miejsce spotkania

Miejscowości

1.

19.12.br. godz.15.30

Skowieszyn – remiza OSP

Skowieszyn, Stara Wieś

2.

19.12.br. godz.17.00

Nowy Pożóg – remiza OSP

Stok, Las Stocki, Nowy Pożóg, Stary Pożóg

3.

20.12.br. godz.15.30

Młynki – remiza OSP

Młynki, Wronów

4.

20.12.br.

godz. 17.00

Sielce – Ludowy Dom Spotkań

Sielce

5.

21.12.br.

godz. 15.30

Witowice – remiza OSP

Witowice, Opoka, Pulki, Chrząchów, Chrząchówek

6.

21.12.br.

godz. 17.00

Końskowola-Gminny Ośrodek Kultury

Końskowola, Rudy

 

Zestawienie przeliczników energii na paliwa dla pomp ciepła.

 

Zestawienie roczne

Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną

ok.3000

kWh

Ilość potrzebnej energii elektrycznej do pracy pompy ciepła

7800

kWh

Zaoszczędzona ilość węgla kamiennego

ok.4

tony

Zaoszczędzona ilość drewna kawałkowego

ok.14

nmp

Zaoszczędzona ilość gazu ziemnego

ok.2690

m3

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z dopiskiem ,, Umowa OZE”.

Brak wpłaty I raty na rachunek bankowy wskazany w umowie do 15 stycznia 2018r. będziemy traktować jako rezygnację przez mieszkańca z uczestnictwa w projekcie.

 

Wójt Gminy Końskowola
/-/ Stanisław Gołębiowski

 

 
PDF Drukuj Email
środa, 13 grudnia 2017 15:36

PSZOK

 

Informujemy, że w dniu 23 grudnia 2017 r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Końskowoli będzie nieczynny.

 
PDF Drukuj Email
środa, 13 grudnia 2017 11:21

Końskowola, dnia 13.12.2017 r.

 

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Ośrodka Gminnego Końskowola
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), Uchwały Nr XXXVII/162/13  Rady Gminy Końskowola z dnia 14 sierpnia 2013 roku  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ośrodka Gminnego Końskowola, oraz art. 39 ust. 1 oraz z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 )

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ośrodka Gminnego Końskowola wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 21.12.2017 r. do 17.01.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Końskowola , ul. Pożowska 3a, 24-130 Końskowola, pok. 25, w godzinach pracy urzędu.

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie  na stronie internetowej Gminy Końskowola:  https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/ w zakładce „Gospodarka przestrzenna” oraz na stronie http://www.konskowola.info.pl/ w zakładce „Planowanie przestrzenne”

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05.01.2018r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola, ul. Pożowska 3a, 24-130 Końskowola.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu  przedmiotowego planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte.

Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Końskowola, drogą pocztową  lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do Wójta Gminy Końskowola z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.02.2018 r.

UWAGA: pisma nie spełniające powyżej wskazanych warunków pozostawia się bez rozpoznania.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Końskowola.

 

 

Wójt Gminy Końskowola
/-/ Stanisław Gołębiowski 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 85