14 listopada 2018

I sesja Rady Gminy Końskowola

Zawiadomienie Wójta Gminy Końskowola o pierwszej sesji Rady Gminy Końskowola w dniu 21 listopada 2018 r. (pobierz dokument w formacie .pdf)>>>  

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin kadencji 2018-2023, w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. (pobierz dokument w formacie .pdf)>>> _