16 stycznia 2019

Harmonogram wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Końskowola

 

Terminy zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na kadencję
2019 – 2023 we wszystkich sołectwach Gminy Końskowola

 

 

Sołectwo Data Godzina

Miejsce

zebrania

Wronów 04.02.2019 (poniedziałek) 17 00 Świetlica wiejska
Młynki 04.02.2019 (poniedziałek) 19 00 Remiza OSP
Witowice 06.02.2019 (środa) 17 00 Remiza OSP
Chrząchów 06.02.2019 (środa) 19 00 Remiza OSP
Sielce 08.02.2019 (piątek) 17 00 Dom Ludowy
Pulki 08.02.2019 (piątek) 19 00 dom prywatny sołtysa
Las Stocki 11.02.2019 (poniedziałek) 17 00 Były budynek
Szkoły Podstawowej
Stary Pożóg 11.02.2019 (poniedziałek) 19 00 Remiza OSP
Nowy Pożóg
Rudy 12.02.2019 (wtorek) 19 00 Dom Ludowy
Chrząchówek 13.02.2019 (środa) 17 00 Remiza OSP
Stok 14.02.2019 (czwartek) 17 00 Remiza OSP
Opoka 18.02.2019 (poniedziałek) 17 00 Remiza OSP
Skowieszyn 18.02.2019 (poniedziałek) 19 00 Remiza OSP
Końskowola 19.02.2019 (wtorek) 17 00 Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli
Stara Wieś 20.02.2019 (środa) 17 00 Dzienny Dom Pobytu

 

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.
  5. Wolne wnioski.

 

Uprzejmie prosimy mieszkańców wszystkich sołectw o wzięcie udziału
w zebraniach wiejskich..