Zastępca Wójta

Mariusz Majkutewicz

Zastępca Wójta Gminy Końskowola

Sekretariat

 tel. 81 881 62 01

Adres e-mail: ugkonskowola@post.pl

 

W przypadku nieobecności Wójta Gminy Końskowola, Zastępca Wójta Gminy Końskowola
przyjmuje interesantów w sprawach  skarg i wniosków, codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy oraz  w każdą  środę w godzinach od 8.00 do 9.00.

W razie nieobecności Wójta Gminy Końskowola albo innej przyczyny powodującej niemożność wykonywania przez wójta jego obowiązków – ich realizację przejmuje Zastępca Wójta Gminy Końskowola. Kieruje bieżącymi sprawami oraz prowadzi nadzór merytoryczny nad pracą podporządkowanych mu komórek organizacyjnych urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy.

Zastępca Wójta Gminy posiada upoważnienie do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.