Wójt

Stanisław Gołębiowski

Wójt Gminy Końskowola

 

Sekretariat

 tel. 81 881 62 01 (wew.115)

Adres email: ugkonskowola@post.pl

Wójt Gminy Końskowola przyjmuje interesantów,
w sprawach  skarg i wniosków, codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy
oraz  w każdą  środę w godzinach od 8.00 do 9.00.

Wójt Gminy Końskowola kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Swoje zadania wykonuje przy pomocy Urzędu Gminy Końskowola, którego jest kierownikiem. Jako kierownik urzędu wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Wójt wykonuje uchwały rady gminy oraz zadania gminy określone przepisami prawa, odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy, wydaje decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej oraz inne akty prawne na podstawie określonych przepisów prawa.