Skarbnik

Joanna Przednowek

Skarbnik Gminy Końskowola

Kontakt:

 tel. 81 881 62 01 (wew.112)

Adres e-mail: ugkonskowola@post.pl

 

Skarbnik Gminy jest głównym księgowym budżetu oraz prowadzi gospodarkę finansową gminy. Nadzoruje i uczestniczy w pracach dotyczących opracowania projektu budżetu oraz jego realizacji w trakcie roku budżetowego. Skarbnik opracowuje sprawozdania finansowe z wykonania budżetu. Sprawuje nadzór nad wymiarem podatków i opłat lokalnych.