Zespół Placówek Oświatowych w Pożogu

Zespół Placówek Oświatowych w Pożogu

Stary Pożóg 57E, 24-130 Końskowola

tel. 81 881 25 27

Dyrektor – p. Bożena Chabros

http://zpopozog.szkolnastrona.pl/

 

 

Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Kochanowskiego w Starym Pożogu, kierowany przez Panią Dyrektor Bożenę Chabros to kompleks w skład, którego wchodzi przedszkole z grupą 71 wychowanków oraz szkoła podstawowa, do której uczęszcza 105 uczniów. Placówka ta, to miejsce, w której są realizowane nie tylko trzy podstawowe cele – dydaktyczny, opiekuńczy i wychowawczy, ale także miejsce, które sprzyja podopiecznym pod wieloma względami. Miejscowość, w którym jest położona, to niewielka wieś w gminie Końskowola. Malowniczy krajobraz znajdujący się za oknem sprzyja edukacji i rozwojowi. Szkoła, poza obowiązkowymi zajęciami znajdującymi się w podstawie programowej, umożliwia uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych oraz wyjazdach. Każdego roku uczniowie mają do wyboru szereg zajęć rozwijających zainteresowania, organizowane są także wycieczki edukacyjne i rozrywkowe, począwszy od jednodniowych, a skończywszy na kilkudniowych, które przygotowują dzieci do samodzielności. Uczniowie mają także wiele możliwość do przełamywania barier i pokonywania stresu na scenie. Niejednokrotnie występują przed swoimi rówieśnikami, ale także przed szerszą publicznością. Placówka współpracuje z Puławskim Parkiem Naukowo –Technologicznym, który we współpracy Uniwersytetem Marii Curie- Skłodowskiej organizuje dla Uniwersytet Dziecięcy. Studentami tej nietypowej uczelni są także uczniowie ZPO. Dzięki tej współpracy młodzi studenci wraz z nauczycielami wielokrotnie biorą udział w wykładach, prelekcjach i pokazach organizowanych w PPNT.