SAPO Końskowola

 

 

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Końskowoli

ul. Lubelska 81, 24-130 Końskowola

tel. 81 881 62 35

Dyrektor – p. Agnieszka Popiołek

 

Celem działalności jest realizacja zadań oświatowych zleconych przez organ prowadzący publiczne placówki oświatowe na terenie Gminy Końskowola, a w szczególności zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej tych placówek. SAPO utworzona została na podstawie Uchwały Nr XVI/87/95 Rady Gminy Końskowola  z dnia 04 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy.

Wspólna obsługa prowadzona jest dla następujących jednostek:

  1. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Końskowoli
  2. Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Starym Pożogu
  3. Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Chrząchowie
  4. Gminne Przedszkole w Końskowoli

Zadania są realizowane zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/139/2016 Rady Gminy Końskowola z dnia 04 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Samorządowej Administracja Placówek Oświatowych.