Szkoła Podstawowa w Końskowoli

 

Szkoła Podstawowa w Końskowoli

ul. Lubelska 81, 24-130 Końskowola

tel. 81 881 67 44

Dyrektor – p. Beata Antolak

http://spkonskowola.pl/

 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli to duża szkoła wiejska. Pracuje w niej 57 nauczycieli i 22 pracowników administracji i obsługi. Obecnie w szkole uczy się około 600 uczniów w 27 oddziałach.

Uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu sportowym Powiatu Puławskiego. Biorą udział w licznych rozgrywkach sportowych. Po lekcjach mogą skorzystać z dodatkowych zajęć, kółek zainteresowań lub przebywać pod opieką świetlicy szkolnej. W szkole realizowany jest obecnie projekt dofinansowywany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Akademia Kompetencji Kluczowych, w ramach którego prowadzone są liczne zajęcia pozalekcyjne.

Jednym ze standardów określających funkcjonowanie szkoły jest jej otwartość na kontakty ze środowiskiem lokalnym. W szkole organizowane są uroczystości, imprezy, wycieczki
i spotkania mające na celu integrację ze środowiskiem lokalnym. Placówka dba o kształtowanie swego pozytywnego wizerunku wśród społeczności gminnej. Nauczyciele, uczniowie, rodzice integrują się ze środowiskiem lokalnym i pełnią w nim rolę kulturotwórczą.