Formularze i druki pozostałe

 

 

Dowody osobiste


KARTA USŁUGI - Wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

KARTA USŁUGI - Unieważnienie dowodu osobistego

 

Podatki i opłaty lokalne


KARTA USŁUGI - Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

WNIOSEK

KARTA USŁUGI - Zwolnienie z podatku rolnego z tytułu utworzenia lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego

WNIOSEK

KARTA USŁUGI - Ulgi uznaniowe dla osób fizycznych

KARTA USŁUGI - Ulgi uznaniowe dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

KARTA USŁUGI - Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych

WNIOSEK

 

Sprzedaż napojów alkoholowych


KARTA USŁUGI- Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

OŚWIADCZENIE o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku…….

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży/przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży/podczas organizacji przyjęć

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia podczas organizowanych przyjęć

 

KARTA USŁUGI - Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

WNIOSEK o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Ochrona Środowiska/Odpady komunalne


KARTA USŁUGI - Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

KARTA USŁUGI - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Deklaracja D-O o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format .DOC
Deklaracja D-O o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format .ODT
Deklaracja D-O o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format .PDF

 

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

Oświadczenie - rejestr działalności regulowanej

 

Zwrot podatku akcyzowego


Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Budownictwo/Gospodarka przestrzenna


KARTA USŁUGI - Wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości

WNIOSEK

KARTA USŁUGI - Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

WNIOSEK

KARTA USŁUGI - Sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

WNIOSEK