Elektroniczna Skrzynka Podawcza PDF Drukuj Email

Z dniem 1.05.2008 r. na platformie ePUAP została uruchomiona Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Końskowola. W celu skorzystania z ww. skrzynki podawczej niezbędne jest założenie konta na platformie ePUAP, a także posiadanie bezpiecznego podpisu kwalifikowanego.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Końskowola


Instrukcja zakładania konta na e-PUAP

Uprzejmie informujemy, że w przypadku korzystania z certyfikatów kwalifikowanych wszelkie informacje potrzebne do użytkowania certyfikatów (instrukcje obsługi, instalacji oraz oprogramowania umożliwiającego podpisywanie i weryfikację certyfikatów) są dostępne stronie wystawcy swojego certyfikatu.

* Unizeto CERTUM Certification Authority
* Sigillum - Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej
* Krajowa Izba Rozliczeniowa - Ośrodek Zarządzania Kluczami


Platforma ePUAP jest rozwijana przez MSWiA, UG Końskowola nie ma wpływu na jej funkcjonowanie.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

* Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
* Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7.30-14:45) do Kancelarii instytucji mieszczącej się w pokoju nr 15 przy ul. Pożowskiej 3a w Końskowoli na następujących nośnikach danych:
1. Dyskietka 1,44 MB
2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
3. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
2. Akceptowalne formaty załączników to:
1. ODT, DOC, RTF, TXT, PDF
2. XLS, CSV
3. GIF, TIF, BMP, JPG
4. ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.