, 6 lutego 2019

Dostosowanie zabytkowego ratusza w Końskowoli wraz z otoczeniem na cele kultury oraz promocji tradycji szkółkarskich

Od kilku miesięcy w centrum Końskowoli, w obrębie rynku prowadzone są intensywnie  prace budowlane przy obiekcie zabytkowego Ratusza a także w jego otoczeniu.

Projekt pod nazwą „Dostosowanie zabytkowego ratusza w Końskowoli wraz z otoczeniem na cele kultury oraz promocji tradycji szkółkarskich” współfinansowany jest  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie z PARAFIĄ PW. ZNALEZIENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO I ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi – 5 153 958, 77 zł

Dofinansowanie w kwocie – 3 556 765,75 zł

 

Realizacja Projektu ma na celu aktywizację społeczną, kulturową i turystyczną zabytkowego Ratusza i Rynku w Końskowoli – dwóch obiektów o istotnym znaczeniu kulturowym i historycznym dla regionu lubelskiego. Obecnie wyłączony z użytku budynek dawnego Ratusza zostaje poddany kompleksowej restauracji, w wyniku czego powstanie budynek 2-kondygnacyjny częściowo podpiwniczony. Ratuszowi przywrócona zostanie historyczna bryła wg zachowanych danych ikonograficznych

 

W podziemiach Ratusza powstanie Muzeum Tęczyńskich wykorzystujące techniki multimedialne do prezentacji treści historycznych. Eksponaty do Muzeum zostaną zapewnione przez Partnera  projektu – po ich konserwacji, digitalizacji i wykonaniu wiernych kopii będą eksponowane w gablotach i w postaci multimedialnej. Pozostałe pomieszczenia służyć będą realizacji specyficznego programu kulturalno-edukacyjnego opartego między innymi na tradycjach różanych Końskowoli.

 

Zakres realizowanych robót budowlanych obejmuje m. in:

– rozebranie wieży, wymiana ze zmianą konstrukcji i pochylenia więźby dachowej całego budynku wraz z wymianą pokrycia dachu, wykonanie prac osuszeniowych zewnętrznych ścian piwnic, wykonanie prace konserwatorskich elementów polichromii i ich wyeksponowanie, wykonanie instalacji wod-kan i c.o. oraz instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej, wykonanie posadzek i tynków.

W ramach projektu zostanie zakupiony także specjalny schodołaz, umożliwiający dostęp do pomieszczeń piwnicznych (muzeum) osobom niepełnosprawnym. Dodatkowo wyremontowany budynek zostanie wyposażony we wszystkie niezbędne meble, sprzęty i urządzenia których zakup będzie również współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

 

Zakończenie robót budowlanych planowane jest na połowę 2019 r.

 

 

 

.