15 lutego 2021

Dostawa laptopów z oprogramowaniem dla uczniów z terenu Gminy Końskowola

W kwietniu 2020 roku, Gmina Końskowola zrealizowała zadanie pn.: Dostawa laptopów z oprogramowaniem dla uczniów z terenu Gminy Końskowola, sfinansowane w całości ze środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, objętego Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

W ramach zadania zakupiono 18 sztuk laptopów Dell Vostro 3590 i5-10210U/15,6”/8 GB RAM/256 GB SSD wraz z oprogramowaniem Windows 10 oraz Microsoft Office 2019 Standard MOLP EDU.

Zakupione laptopy z oprogramowaniem przekazano na podstawie umowy darowizny do szkół podległych Gminie Końskowola, tj.: 4 laptopy z oprogramowaniem do Szkoły Podstawowej w Chrząchowie, 5 laptopów z oprogramowaniem do Zespołu Placówek Oświatowych w Pożogu, 9 laptopów z oprogramowaniem do Szkoły Podstawowej w Końskowoli.

Całkowita wartość zadania wyniosła: 59.977,26 zł.