26 listopada 2018

Dofinansowanie do zakupu pieca gazowego od PGNiG

Dofinansowanie do zakupu pieca gazowego od PGNiG

Przejrzyste i świeże powietrze, czysta atmosfera i brak dymu wpływają na atrakcyjność miasta, ale przede wszystkim na jakość życia i zdrowia mieszkańców. Problem jakości powietrza dotyczy każdego z nas, jednak nie wszyscy jeszcze zdają sobie sprawę z tego w jaki sposób można zmniejszać emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Jednym ze sposobów poprawienia stanu powietrza w Twojej okolicy jest wymiana pieca na paliwo stałe, czyli tzw. „kopciucha” na gazowy kocioł kondensacyjny w ramach akcji PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. W ten sposób nie tylko przyczynisz się do poprawy stanu powietrza, ale dodatkowo zyskasz nawet do 3000 zł.

Nowoczesnym sposobem na czystszą atmosferę jest stosowanie gazu ziemnego do ogrzewania domu. To jedno z najczystszych paliw jakimi dysponujemy. Przy jego spalaniu powstaje jedynie dwutlenek węgla, para wodna i niewielkie ilości tlenków azotu.

Pamiętaj, akcja „Dofinansowanie nawet do 3000 zł” startuje od 5 kwietnia 2018 r., a zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów będą przyjmowane od 2 maja 2018 r.

Akcja skierowana jest do konsumentów, którzy:

– aktualnie nie wykorzystują paliwa gazowego do celów grzewczych,
– zdecydują się na trwałą likwidację pieca na paliwo stałe i w jego miejsce zainstalują nowoczesny gazowy kocioł kondensacyjny (udokumentowane fakturami za likwidację paleniska oraz zakupem i montażem kotła gazowego z datą nie wcześniejszą niż 5.04.2018 r.)
– zobowiążą się do pobierania paliwa gazowego przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania porozumienia,
– posiadają aktywne przyłącze gazowe,

Pula środków jest następująca:
– 1000 dofinansowań dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w wysokości 3000 zł
– 10000 dofinansowań dla pozostałych Klientów w wysokości 1000 zł

Akcja trwa do wyczerpania środków, najpóźniej do 31.12.2018 r. – a II edycja dofinansowań dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny do 31.05.2019 roku

W celu skorzystania z dofinansowania zapraszamy zainteresowane osoby do siedziby Biura Obsługi Klienta ul. Kołłątaja 24 ( wejście od ul. Piaskowej) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

 

Ulotka A4 >>>

Regulamin >>>