Rada Po偶ytku Publicznego

Gminna Rada Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Ko艅skowoli jest organem opiniodawczo-doradczym powo艂anym przez W贸jta Gminy Ko艅skowola w trybie zarz膮dzenia, na wniosek organizacji pozarz膮dowych oraz podmiot贸w, o kt贸rych mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 na terenie gminy.

Tryb powo艂ywania cz艂onk贸w oraz organizacj臋 i tryb dzia艂ania Gminnej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego okre艣la uchwa艂a Nr V/33/2015 Rady Gminy Ko艅skowola z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie okre艣lenia trybu powo艂ywania cz艂onk贸w oraz organizacji i trybu dzia艂ania Gminnej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego.

 

Do zada艅 Gminnej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Ko艅skowoli nale偶y w szczeg贸lno艣ci:

 1. opiniowanie projekt贸w strategii rozwoju Gminy Ko艅skowola;
 2. opiniowanie projekt贸w uchwa艂 i akt贸w prawa miejscowego dotycz膮cych sfery zada艅 publicznych, o kt贸rej mowa w art. 4, oraz wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym program贸w wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
 3. wyra偶anie opinii w sprawach dotycz膮cych funkcjonowania organizacji pozarz膮dowych oraz podmiot贸w wymienionych w art. 3 ust. 3;
 4. udzielanie pomocy i wyra偶anie opinii w przypadku spor贸w mi臋dzy organami administracji publicznej a organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
 5. wyra偶anie opinii w sprawach dotycz膮cych zada艅 publicznych, w tym zlecania tych zada艅 do realizacji przez organizacje pozarz膮dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standard贸w realizacji zada艅 publicznych.

 

Sk艂ad Rady I kadencji (2015-2018):

Przedstawiciele Rady Gminy Ko艅skowola:

 1. Pani Ma艂gorzata Chabros
 2. Pan Tomasz Przepi贸rka

Przedstawiciele W贸jta Gminy Ko艅skowola:

 1. Pani Joanna Przednowek
 2. Pani Anna Adamczyk 鈥 Buza艂a

Przedstawiciele organizacji pozarz膮dowych oraz podmiot贸w, o kt贸rych mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 na terenie Gminy Ko艅skowola.

 1. Pan Edward Pytlak
 2. Pani Pani Marta Kozak
 3. Pani Halina Bicka
 4. Pani Sylwia Skwarek

 

Informujemy, 偶e w dniu 23.01.2019 r. na zebraniu organizacji pozarz膮dowych przedstawiciele tych organizacji wy艂onili spo艣r贸d siebie czterech przedstawicieli do Gminnej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego II kadencji :

 1. Arkadiusz Ga艂膮zka
 2. Barbara Stefanek 鈥 Nowacka
 3. Janina Bicka
 4. Sylwia Skwarek