Wzory dokumentów

Wzory formularzy podatkowych

Wzory obowiązujące od 1.1.2020 r.

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

ZDN-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWAN-IA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZDN-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWA- NIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

ZDR-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWA- NIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZDR-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOW-ANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

ZDL-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWAN-IA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZDL-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWA- NIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

 

Wzory obowiązujące od 1.1.2016 r.

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

ZN-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

ZN-1/B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

ZR-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH

ZR-1/B DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

IL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

ZL-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH

ZL-1/B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM

 

Wzory obowiązujące do 31.12.2015 r.

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

ZN-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

ZN-1/B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

ZR-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH

ZR-1/B DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

IL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

ZL-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH

ZL-1/B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM

 

Formularze i druki pozostałe

 

Dowody osobiste

KARTA USŁUGI – Wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

KARTA USŁUGI – Unieważnienie dowodu osobistego

 

Podatki i opłaty lokalne

KARTA USŁUGI – Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

WNIOSEK

KARTA USŁUGI – Zwolnienie z podatku rolnego z tytułu utworzenia lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego

WNIOSEK

KARTA USŁUGI – Ulgi uznaniowe dla osób fizycznych

KARTA USŁUGI – Ulgi uznaniowe dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

KARTA USŁUGI – Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych

WNIOSEK

 

Sprzedaż napojów alkoholowych

KARTA USŁUGI- Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

KARTA USŁUGI – Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

OŚWIADCZENIE o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku…

OŚWIADCZENIE o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2019

WNIOSEK o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży/ przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży/ przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia podczas organizacji imprezy zamkniętej.

 

Ochrona Środowiska/Odpady komunalne

KARTA USŁUGI – Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów

Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew

Oświadczenie – rejestr działalności regulowanej

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, obowiązująca od 01.2021 – aktualna

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wersja .pdf Adobe Reader>>>

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wersja .docx MS Office >>>

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymin- wersja .odt Open/LibreOffice >>>

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, obowiązująca od 04.2020

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wersja .pdf Adobe Reader>>>

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wersja .docx MS Office >>>

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymin- wersja .odt Open/LibreOffice >>>

 

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zwrot podatku akcyzowego

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Budownictwo/Gospodarka przestrzenna

KARTA USŁUGI – Wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości

WNIOSEK

KARTA USŁUGI – Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

WNIOSEK

KARTA USŁUGI – Sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

WNIOSEK

 

Działalność gospodarcza

Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie