Wzory dokument贸w

Wzory formularzy podatkowych

Wzory obowi膮zuj膮ce od 1.1.2020 r.

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMO艢CI

ZDN-1 ZA艁膭CZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMO艢CI – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWAN-IA PODLEGAJ膭CYCH OPODATKOWANIU

ZDN-2 ZA艁膭CZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMO艢CI – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWA- NIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

ZDR-1 ZA艁膭CZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWA- NIA PODLEGAJ膭CYCH OPODATKOWANIU

ZDR-2 ZA艁膭CZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOW-ANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LE艢NY

ZDL-1 ZA艁膭CZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LE艢NY – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWAN-IA PODLEGAJ膭CYCH OPODATKOWANIU

ZDL-2 ZA艁膭CZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LE艢NY – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWA- NIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

 

Wzory obowi膮zuj膮ce od 1.1.2016 r.

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMO艢CI

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMO艢CI

ZN-1/A DANE O NIERUCHOMO艢CIACH

ZN-1/B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMO艢CI

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

ZR-1/A DANE O NIERUCHOMO艢CIACH ROLNYCH

ZR-1/B DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LE艢NY

IL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LE艢NEGO

ZL-1/A DANE O NIERUCHOMO艢CIACH LE艢NYCH

ZL-1/B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LE艢NYM

 

Wzory obowi膮zuj膮ce do 31.12.2015 r.

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMO艢CI

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMO艢CI

ZN-1/A DANE O NIERUCHOMO艢CIACH

ZN-1/B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMO艢CI

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

ZR-1/A DANE O NIERUCHOMO艢CIACH ROLNYCH

ZR-1/B DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LE艢NY

IL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LE艢NEGO

ZL-1/A DANE O NIERUCHOMO艢CIACH LE艢NYCH

ZL-1/B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LE艢NYM

 

Formularze i druki pozosta艂e

 

Dowody osobiste

KARTA US艁UGI – Wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

KARTA US艁UGI – Uniewa偶nienie dowodu osobistego

 

Podatki i op艂aty lokalne

KARTA US艁UGI – Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

WNIOSEK

KARTA US艁UGI – Zwolnienie z podatku rolnego z tytu艂u utworzenia lub powi臋kszenia istniej膮cego gospodarstwa rolnego

WNIOSEK

KARTA US艁UGI – Ulgi uznaniowe dla os贸b fizycznych

KARTA US艁UGI – Ulgi uznaniowe dla os贸b prawnych i os贸b fizycznych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮

KARTA US艁UGI – Wydawanie za艣wiadcze艅 w sprawach podatkowych

WNIOSEK

 

Sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych

KARTA US艁UGI- Zezwolenie na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych

KARTA US艁UGI – Zezwolenie na jednorazow膮 sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych

O艢WIADCZENIE o warto艣ci sprzeda偶y napoj贸w alkoholowych w roku…

O艢WIADCZENIE o warto艣ci sprzeda偶y napoj贸w alkoholowych w roku 2019

WNIOSEK o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych przeznaczonych do spo偶ycia poza miejscem sprzeda偶y/ przeznaczonych do spo偶ycia w miejscu sprzeda偶y

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych przeznaczonych do spo偶ycia poza miejscem sprzeda偶y/ przeznaczonych do spo偶ycia w miejscu sprzeda偶y

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzeda偶 i podawanie napoj贸w alkoholowych przeznaczonych do spo偶ycia podczas organizacji imprezy zamkni臋tej.

 

Ochrona 艢rodowiska/Odpady komunalne

KARTA US艁UGI – Wydanie zezwolenia na usuni臋cie drzew i krzew贸w

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzew贸w

Zg艂oszenie zamiaru wycinki drzew

O艣wiadczenie – rejestr dzia艂alno艣ci regulowanej

 

Deklaracja o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami, obowi膮zuj膮ca od 01.2021 – aktualna

Deklaracja o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wersja .pdf Adobe Reader>>>

Deklaracja o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wersja .docx MS Office >>>

Deklaracja o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymin- wersja .odt Open/LibreOffice >>>

 

Deklaracja o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami, obowi膮zuj膮ca od 04.2020

Deklaracja o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wersja .pdf Adobe Reader>>>

Deklaracja o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wersja .docx MS Office >>>

Deklaracja o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymin- wersja .odt Open/LibreOffice >>>

 

Wniosek o wpis do rejestru dzia艂alno艣ci regulowanej w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci.

Zwrot podatku akcyzowego

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Budownictwo/Gospodarka przestrzenna

KARTA US艁UGI – Wydanie postanowienia opiniuj膮cego wst臋pny projekt podzia艂u nieruchomo艣ci

WNIOSEK

KARTA US艁UGI – Wydanie decyzji zatwierdzaj膮cej podzia艂 nieruchomo艣ci

WNIOSEK

KARTA US艁UGI – Sporz膮dzenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

WNIOSEK

 

Dzia艂alno艣膰 gospodarcza

Zg艂oszenie do ewidencji innych obiekt贸w, w kt贸rych s膮 艣wiadczone us艂ugi hotelarskie