Łowiectwo

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOŃSKOWOLA z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości planu polowań w sezonie łowieckim 2021/2022 Koła Łowieckiego nr 91 „AZOTROP” Puławy

Obwieszczenie Wójta Gminy Końskowola z dnia 27 października 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości planu polowań w sezonie łowieckim 2020/2021 Kola Łowieckiego nr 57 „DEBRA” Sielce.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOŃSKOWOLA z dnia 13 października 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości planu polowań w sezonie łowieckim 2020/2021 Kola Łowieckiego nr 72 „BEKAS” Puławy.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOŃSKOWOLA z dnia 2 października 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości planu polowań w sezonie łowieckim 2020/2021 Koła Łowieckiego nr 91 „AZOTROP” Puławy.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Końskowola z dnia 24 października 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości planu polowań w sezonie łowieckim 2019/2020 Koła Łowieckiego nr 57 „DEBRA” Sielce, Koła Łowieckiego nr 91 „AZOTROP” Puławy, Koła Łowieckiego nr 44 „SOKÓŁ” Puławy. (pobierz dokument w formacie .pdf) >>>

 

Rozporządzenie Nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Puławach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu puławskiego (na terenie Gminy Końskowola położone są obwody łowieckie nr 163, 147 i 148, wymienione w ww. rozporządzeniu ). Pobierz dokuemnt w formacie .pdf>>>

 

Kalendarz polowań 2018/2019 (pobierz dokument w formacie .pdf) >>>

 

 

Książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym:

 

KŁ Nr 57 „DEBRA”

Adres przechowywania książki: Wólka Nowodworska 33A, 24-170 Kurów.

Udostępnianie:  na pisemny wniosek wszystkich zainteresowanych kierowany na adres Sielce 136, 24-130 Końskowola.

KŁ Nr 91 „AZOTROP”

Adres przechowywania książki: Rudy 62A, 24-130 Końskowola.

Udostępnianie:

w zakresie terminu rozpoczęcia i zakończenia polowania, określenia miejsca wykonywania polowania indywidualnego oraz numeru upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego, będzie możliwe na podstawie przesłanego listem poleconym na adres korespondencyjny koła, pisemnego wniosku o udostępnienie informacji zawartej w książce ewidencji pobytu myśliwego na polowaniu indywidualnym zawierającego aktualne podstawy prawne upoważniające wnioskującego do uzyskania takich informacji oraz wskazanie celu w jakim ta informacja będzie wykorzystana.

KŁ Nr 72 „BEKAS”

Adres przechowywania książki:

obwód nr 133 – Stanica Myśliwska w Woli Czołnowskiej; obwód nr 163 – Skowieszyn 52, 24-130 Końskowola; obwód nr 201 – Kłodnica 39, 24-313 Wilków

Udostępnianie:

na pisemny wniosek wszystkich zainteresowanych na adres przechowywania książki

 

KŁ Nr 44 „SOKÓŁ”

Adres przechowywania książki: Nowy Pożóg 139A, 24-130 Końskowola

Udostępnianie: zgodnie z ustawą Prawo Łowieckie