Łowiectwo

 

Kalendarz polowań 2018/2019 (pobierz dokument w formacie .pdf) >>>

 

 

Książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym:

 

KŁ Nr 57 „DEBRA”

Adres przechowywania książki: Wólka Nowodworska 33A, 24-170 Kurów.

Udostępnianie:  na pisemny wniosek wszystkich zainteresowanych kierowany na adres Sielce 136, 24-130 Końskowola.

KŁ Nr 91 „AZOTROP”

Adres przechowywania książki: Rudy 62A, 24-130 Końskowola.

Udostępnianie:

w zakresie terminu rozpoczęcia i zakończenia polowania, określenia miejsca wykonywania polowania indywidualnego oraz numeru upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego, będzie możliwe na podstawie przesłanego listem poleconym na adres korespondencyjny koła, pisemnego wniosku o udostępnienie informacji zawartej w książce ewidencji pobytu myśliwego na polowaniu indywidualnym zawierającego aktualne podstawy prawne upoważniające wnioskującego do uzyskania takich informacji oraz wskazanie celu w jakim ta informacja będzie wykorzystana.

KŁ Nr 72 „BEKAS”

Adres przechowywania książki:

obwód nr 133 – Stanica Myśliwska w Woli Czołnowskiej; obwód nr 163 – Skowieszyn 52, 24-130 Końskowola; obwód nr 201 – Kłodnica 39, 24-313 Wilków

Udostępnianie:

na pisemny wniosek wszystkich zainteresowanych na adres przechowywania książki

 

KŁ Nr 44 „SOKÓŁ”

Adres przechowywania książki: Nowy Pożóg 139A, 24-130 Końskowola

Udostępnianie: zgodnie z ustawą Prawo Łowieckie