Barszcz Sosnowskiego

Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Końskowola

Gmina Końskowola informuje, że realizacja zadania pn.: ”Ochrona gatunków rodzimych oraz siedlisk przyrodniczych przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Końskowola” jest dotowana na podstawie umowy Nr 99/2019/D/OP z dnia 12.09.2019 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska.

Na realizację ww. zadania Gmina Końskowola otrzymała dotację w wysokości 5.000,00 zł. W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty zarówno efekt ekologiczny poprzez zmniejszenie populacji gatunku inwazyjnego w środowisku przyrodniczym i wyeliminowanie niebezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt oraz efekt rzeczowy polegający na usunięciu barszczu Sosnowskiego na powierzchni 2 ha.