Azbest

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Końskowola

Gmina Końskowola informuje, że realizacja zadania pn.„Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 158/2017/D/OZ z dnia 26.05.2017 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚ Część 1 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na lata 2016-2017″ oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.