Aktualności

Skład oraz harmonogram pracy Gminnej Komisji Wyborczej

13 września 2018
  1. Grzegorz Rodzik – Przewodniczący GKW 2. Stanisława Noworolnik – Zastępca Przewodniczącego GKW 3. Marian Wiejak – członek 4. Tomasz Mirosław Bochra – członek 5. Anna Kiwak – członek 6. Jerzy Andrzej Stępień – członek 7. Beata Kowalik – Chłopaś – członek 8. Andrzej R…

Deratyzacja

13 września 2018
Wójt Gminy Końskowola informuje, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Końskowola wyznacza się obszary podlegające obowiązkowi deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przeprowadzania deratyzacji miejsc ustawienia urządzeń do gromadzenia o…