Aktualności

Sprzęt dla OSP

18 października 2018
W dniu 9 października 2018 roku Gmina Końskowola przekazała wyposażenie i urządzenia ratownictwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Końskowoli, Witowicach oraz Pożogu. Wartość zakupionego wyposażenia i urządzeń ratownictwa wynosi 32 380 zł przy 1% udziale budżetu Gminy. Zadanie współfinansowano ze środków Funduszu Spr…

Bezpieczni bez azbestu

18 października 2018
  Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu! Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego„, współfinansowaneg…

Zmiany LSR

12 października 2018
Zmiany LSR. Uwagi można zgłaszać do 22 października 2018 r. Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz planu działania. Szczegółowe informacje, w tym Uchwałę oraz załączniki do niej można znaleźć tu: http://zie…

LGD „Zielony Pierścień” – nabór wniosków

11 października 2018
Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” ogłosił nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski można składać d…

Szkolenia Obwodowych Komisji Wyborczych

4 października 2018
Szkolenia Obwodowych Komisji Wyborczych   Informujemy, że szkolenia dla obwodowych komisji wyborczych odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Końskowoli, ul. Lubelska 93 w dniach:   9.10 godz.16.30 – Komisje ds. przeprowadzenia wyborów, 11.10. godz. 16.30 Komisje ds. ustalenia wyników.   Po zakończeniu szkolenia nastąpi pi…