Aktualności

XXII Sesja Rady Gminy Końskowola

24 listopada 2020
Informuję, że w dniu 25 listopada 2020 r. odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Końskowola – nadzwyczajna. Obrady rozpoczną się o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Podjęcie uchwały w s…

Ważny komunikat dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, tzw. „nieruchomości niezamieszkałych”

19 listopada 2020
Wójt Gminy Końskowola informuje, że w dniu 23 września 2020 r. na XX Sesji Rady Gminy Końskowola została podjęła uchwała Nr XX/148/2020 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/121/12. dotyczącej postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komun…

Powszechny Spis Rolny 2020

17 listopada 2020
Powszechny Spis Rolny 2020 jest realizowany w trudnym okresie pandemii, dlatego też zależy nam bardzo na tym, by jak najwięcej osób spisało się przez Internet lub telefon. Urząd Statystyczny w Lublinie nie dysponuje numerami telefonów do wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych w naszym województwie. Dlatego też prosimy, żeby użytk…

Informacja – Punkt Porad i Konsultacji

9 listopada 2020
Środowiskowy Dom Samopomocy informuje, że Punkt Porad i Konsultacji będzie nieczynny w dniu 10. 11. 2020 (wtorek). Dniem odpracowania dyżuru wtorkowego będzie dzień 30. 11. 2020 (poniedziałek), godz. 14.00- 15.00.

Ograniczenia funkcjonowania komunikacji miejskiej.

6 listopada 2020
W związku z przejściem na nauczanie w  trybie zdalnym  wszystkich placówek oświatowych – Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. informuje, że od dnia 09.11.2020 roku ( Poniedziałek ), do dnia 29.11.2020 roku (Niedziela), autobusy komunikacji miejskiej będą kursowały wg. rozkładu jazdy dla dni POWSZEDNI FERIE I WAKACJE. Rozkłady jazdy…

Konsultacje projektu uchwały

5 listopada 2020
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Końskowola w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Końskowola w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Końskowola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. Na podstawie…

Informacja o wynikach konsultacji

5 listopada 2020
Na podstawie uchwały Nr LIII/248/10 Rady Gminy Końskowola z dnia 13 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dz…