Aktualności

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej

5 grudnia 2019
Wójt Gminy Końskowola ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Końskowola, położonej w miejscowości Końskowola, gmina Końskowola, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 1810/41 o powierzchni 0,0385 ha, dla której Sąd Rejonowy w Puławach prowadzi księgę …

Informacja o Sesji Rady Gminy Końskowola

4 grudnia 2019
Informuję, że w dniu 18 grudnia 2019r. odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Końskowola. Obrady rozpoczną się o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Informacja Wójta Gminy z bieżącej dzia…

Wznowiony ruch kolejowy

4 grudnia 2019
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny Zespół Projektu Unijnego IRR1/3 powiadamia, że od dnia 05.12.2019 r. zostanie wznowiony ruch kolejowy w zakresie jazd zapoznawczych, natomiast od 14.12.2019 r. w zakresie regularnego ruchu pociągów po jednym torze na odcinku Dęblin – Lublin. Pociągi będą p…

Informacja – Punkt

4 grudnia 2019
  Środowiskowy Dom Samopomocy w Końskowoli informuje, że punkt porad i konsultacji będzie nieczynny w dniu 03.12.2019 r. (środa)   Dniem odpracowania będzie 04.12.2019 r. (czwartek) godz. 13.00 – 15.00.

Zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego

3 grudnia 2019
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Końskowoli                                                                          Organizacje Pozarządowe i grupy nieformalne  Gminy Końskowola /wszystkie/   Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski …

Ankieta dla rolników – odpady z produkcji rolniczej

25 listopada 2019
Urząd Gminy Końskowola ogłasza nabór ankiet skierowanych do rolników z terenu Gminy Końskowola w zakresie wytwarzanych w ich gospodarstwach rolnych odpadów typu: folia, sznurki, worki po nawozach, opakowania typu big bag. Druki ankiet dostępne są poniżej, jak również w Urzędzie Gminy Końskowola pok. 22.   Ankiety należy składa…