Aktualności

Jakość powietrza na terenie Gminy Końskowola

21 października 2019
Aby jak najskuteczniej informować mieszkańców o stanie jakości powietrza, na budynku Urzędu Gminy Końskowola został zainstalowany czujnik, który mierzy stężenie pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10, temperaturę oraz wilgotność powietrza. Bieżąca wiedza o stanie zanieczyszczeń ma służyć mieszkańcom do podejmowania decyzji o pobyci…

Ogłoszenie Wójta Gminy Końskowola

11 października 2019
w sprawie Konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Końskowola dotyczącej   uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Końskowola na 2020 rok;   Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust 2. pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publ…

Znaleziono klucze

4 października 2019
Informujemy, że na terenie „brzezinek”  znaleziono kpl. kluczy. Klucze są do odbioru w Urzędzie Gminy Końskowola w pokoju nr 7.  

Wsparcie na założenie firmy

1 października 2019
W związku z planowanym uruchomieniem w listopadzie 2019 r. naboru wniosków w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej w ramach inicjatywy LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” zaprasza na szkolenia w sprawie samodzielnego przygotowania wniosku o przyznanie p…