13 grudnia 2018

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Końskowola

Ilość zamontowanych słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetlenia ulicznego LED – 27 sztuk

Zakres robót obejmował m.in.:

  • Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
  • Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
  • Układanie uziomów w rowach kablowych
  • Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg
  • Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie
  • Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie oprawa oświetleniowa uliczna LED 84W, IP66, I klasa ochronności, 5700K, zaprogramowany sterownik dla dróg gminnych i powiatowych o małym natężeniu ruchu
  • Badania i pomiary instalacji uziemiającej

Koszt zadania: 121 032.00 zł