13 grudnia 2019

Budowa drogi gminnej nr 112819L w miejscowości Skowieszyn – Puławy (ul. Puławska)

W sierpniu 2020 roku, zakończono rzeczową realizację inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej nr 112819L w miejscowości Skowieszyn – Puławy (ul. Puławska), współfinansowanej ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, na podstawie umowy nr 1119 z dnia 23.09.2019r.

Roboty budowlane w ramach inwestycji realizowano w trybie etapowym.

Roboty objęte I etapem inwestycji zrealizowano w roku 2019. Zakres robót zrealizowanych w roku 2019 objął:

 • odwodnienie korpusu drogowego na odcinku od km 0+907,00 do km 2+556,50,
 • wykonanie podbudowy pomocniczej na odcinku od km 0+907,00 do km 2+556,50,
 • wykonanie podbudowy zasadniczej na odcinku od km 0+907,00 do km 2+556,50,
 • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 9 cm (warstwa wiążąca) na odcinku od km 0+907,00 do km 2+556,50.

Roboty objęte II etapem inwestycji zrealizowano w roku 2020. Zakres robót zrealizowanych w roku 2020 objął:

 • wykonanie koryta i podbudowy pomocniczej na odcinku od km 0+000 do km 0+907,00,
 • wykonanie podbudowy zasadniczej na odcinku od km 0+000 do km 0+907,00,
 • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 9 cm (warstwa wiążąca) na odcinku od km 0+000 do km 0+907,00,
 • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm (warstwa ścieralna) na odcinku od km 0+000 do km 0+2556,50,
 • ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym,
 • budowę chodnika,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

 

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 4.506.549,43 zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło: 3.075.726,00 zł.