2 stycznia 2019

Budowa budynku Ośrodka wsparcia dziennego w miejscowości Stara Wieś

Przedmiotem zamówienia była rozbiórka istniejącego budynku świetlicy wiejskiej i budowa na jego miejsce Ośrodka Wsparcia Dziennego w miejscowości Stara Wieś.

Charakterystyczne parametry techniczne zrealizowanego budynku:

Powierzchnia zabudowy budynku – 277,27 m2

Powierzchnia użytkowa budynku – 233,16 m2

Powierzchnia wewnętrzna – 246,29 m2

Wysokość budynku – 5,86 m

Długość budynku – 31,84 m

Szerokość budynku – 8,81 m

Liczba kondygnacji nadziemnych – 1

Kubatura budynku – 1279,65 m3

 

Zakres robót obejmował m.in.:

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

 • Rozbiórka istniejącego budynku świetlicy wiejskiej

 

ROBOTY BUDOWLANE

 • Wykopy fundamentowe
 • Przygotowanie i montaż zbrojenia
 • Izolacje przeciwwilgociowe
 • Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
 • Wykonanie ścian budynku z bloczków betonu komórkowego
 • Wykonanie tynków zewnętrznych cementowych
 • Wykonanie konstrukcji dachu
 • Montaż pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem
 • Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
 • Wykonanie posadzek cementowych
 • Wykonanie tynków wewnętrznych
 • Malowanie ścian wewnętrznych
 • Układanie glazury i terakoty
 • Wykonanie elewacji budynku (malowanie farbami silikonowymi, układanie kamienia ozdobnego)

 

ROBOTY INSTALACYJNE

 • Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych
 • Wykonanie instalacji odgromowej
 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej wewnętrznej
 • Wykonanie kanalizacji c.o. wraz z kotłownią
 • Wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej
 • Wykonanie „białego montażu”
 • Wykonanie instalacji gazowej
 • Wykonanie instalacji wentylacyjnej nawiewnej i wywiewnej
 • Wykonanie instalacji teletechnicznej

Koszt zadania: 1 084 496,31 zł

w tym:

Środki unijne: 921 821,85 zł

Budżet Gminy: 162 674,46 zł

Dofinansowanie w ramach Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020  

Projekt partnerski pn. „Utworzenie placówek świadczących pomoc osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.2 Infrastruktura Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.