17 czerwca 2020

Brak wody

Wydział      Eksploatacji      Sieci    Gminnych   w    Końskowoli    ul.  Pożowska 2a  Miejskiego   Przedsiębiorstwa   Wodociągów i Kanalizacji ,,Wodociągi Puławskie ”  Sp. z o.o. w Puławach   informuje,   że    z    powodu   awarii  na   sieci    wodociągowej w  dniu  17.06.2020r  w godzinach  od 9.00 do 15.0 w   miejscowości Końskowola:  ul. Wschodnia  ul. Północna,  ul. Krótka,   ul. Kurowska   od nr  10 do nr 90,  nastąpi  przerwa w dostawie wody.