20 maja 2020

Awaria wodociągu

Wydział      Eksploatacji      Sieci    Gminnych   w    Końskowoli    ul.  Pożowska 2a  Miejskiego   Przedsiębiorstwa    Wodociągów i Kanalizacji ,,Wodociągi Puławskie ”  Sp. z o.o. w Puławach informuje, że  z  powodu  awarii  na  sieci  wodociągowej

w  dniu  21.05.2020r  w godzinach  od 9.00 do 15.00

w miejscowości Rudy, Końskowola  ul. Kościelna, ul.  Lubelska od  nr  90  do nr 161 , ul. Rudzka , ul.  Łąkowa, ul. Nowe Osiedle, ul. Dąbrowskiego, ul. Różana, ul. Bema ,  ul. Kwiatowa ,  nastąpi przerwa w dostawie wody .