PDF Drukuj Email
poniedziałek, 03 lipca 2017 09:56

 

 

 

 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ


Promującą projekt pn. „Dostosowanie zabytkowego ratusza w Końskowoli wraz z otoczeniem na cele kultury oraz promocji tradycji szkółkarskich”

 

Wójt Gminy Końskowola serdecznie zaprasza na konferencję promującą projekt pn. „Dostosowanie zabytkowego ratusza w Końskowoli wraz z otoczeniem na cele kultury oraz promocji tradycji szkółkarskich” dnia 15 lipca 2017 r. (sobota) o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury im. K. Walczak w Końskowoli, ul. Lubelska 93.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

 

Celem konferencji jest przedstawienie charakterystyki projektu wraz z zakresem rzeczowym projektu, jego celów oraz promocja Muzeum Tęczyńskich, który powstanie w podziemiach Ratusza.

Konferencja skierowana jest do mieszkańców gminy, przedstawicieli przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz mediów z województwa lubelskiego.


Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.


inż. Stanisław Gołębiowski
Wójt Gminy Końskowola

 

 

Projekt rewitalizacji rynku i ratusza - pobierz w formacie. pdf 5,5MB