PDF Drukuj Email
piątek, 16 lutego 2018 10:14Urząd Gminy Końskowola informuje, że usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, oraz z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne świadczy firma:

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. w Puławach,
24-100 Puławy ul. Dęblińska 2
tel. (081) 886-87-68, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu Gminy Końskowola są przekazywane do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ulicy Dęblińskiej 96, 24-100 Puławy.

Odpady zielone (ulegające biodegradacji) przekazywane są do kompostowni przy ul. Komunalnej w Puławach.

 

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu w 2017 roku

2017 rok

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

0,0%

 

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami:

 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

63,22%

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

46,80%

 

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1. PSZOK w Końskowoli, ul. Pożowska 2a, prowadzony przez Gminę Końskowola, czynny w soboty w godzinach 12:00 do 16:00.
2. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów tzw. „dzwonki” rozstawione w:

  • Młynki 63A (Remiza OSP)
  • Chrząchów 116A ( Remiza OSP)
  • LODR w Końskowoli, ul. Pożowska 8


Właścicielem pojemników jest Gmina Końskowola

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:


ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. w Puławach, 24-100 Puławy ul. Dęblińska 2
tel. (081) 886-87-68, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odbierany w PSZOK w Końskowoli przy
ul. Pożowskiej 2a, w soboty w godzinach 12:00 do 16:00.

Informacja o osiągniętych poziomach odzysku, recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości w 2017 roku:

1. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach – 199,37%