8 października 2020

Szkolenie LGD „Zielony Pierścień”

LGD „Zielony Pierścień” organizuje dwudniowe  szkolenie dot. samodzielnego przygotowania wniosku o bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach inicjatywy LEADER z PROW 2014-2020.
Informujemy, że Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”  w Kośminie organizuje kolejne szkolenie dot. przygotowania wniosku i
biznesplanu na wsparcie finansowe w formie premii na podjęcie działalności gospodarczej. Nabór wniosków o wsparcie wynoszące 60 000 zł prowadzony będzie jeszcze w tym roku.
Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia i zgłoszeń można zleźć na stronie internetowej: