25 sierpnia 2020

INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Stypendia szkolne s膮 przyznawane dla uczni贸w zamieszka艂ych na terenie gminy Ko艅skowola, znajduj膮cych si臋 w trudnej sytuacji materialnej, wynikaj膮cej z niskich dochod贸w na osob臋 w rodzinie, w szczeg贸lno艣ci gdy w rodzinie tej wyst臋puje: bezrobocie, niepe艂nosprawno艣膰, ci臋偶ka lub d艂ugotrwa艂a choroba, wielodzietno艣膰, brak umiej臋tno艣ci wype艂niania funkcji opieku艅czo wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a tak偶e gdy ucze艅 pochodzi z rodziny niepe艂nej.

Termin sk艂adania wniosk贸w od 1 do 15 wrze艣nia danego roku.

 

Wnioski nale偶y sk艂ada膰 w wyznaczonym miejscu na parterze budynku Szko艂y Podstawowej w Ko艅skowoli.

Po rozpatrzeniu wniosku w celu uzupe艂nienia brakuj膮cych informacji lub wyja艣nie艅 pracownik Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych b臋dzie kontaktowa艂 si臋 telefonicznie z Wnioskodawc膮.

Warunkiem przyznania 艣wiadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia: miesi臋czny doch贸d netto na osob臋 nie mo偶e przekracza膰 kwoty 528 z艂.

Wnioskodawcy przy sk艂adaniu wniosku s膮 zobowi膮zani do przedstawienia sumy miesi臋cznych dochod贸w (z miesi膮ca poprzedzaj膮cego z艂o偶enie wniosku tj. sierpie艅 2020 r.) lub w przypadku utraty dochodu z miesi膮ca, w kt贸rym wniosek zosta艂 z艂o偶ony.

Kto mo偶e z艂o偶y膰 wniosek?

 • rodzice, opiekunowie prawni niepe艂noletniego ucznia,
 • pe艂noletni ucze艅,
 • dyrektor szko艂y,
 • stypendium szkolne mo偶e by膰 tak偶e przyznane z urz臋du

(Rodzice, opiekunowie prawni uczni贸w pe艂noletnich powinni do wniosku do艂膮cza膰 upowa偶nienie podpisane przez pe艂noletniego ucznia).

Kto mo偶e otrzyma膰 stypendium szkolne?

 • Uczniowie szk贸艂 publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szk贸艂 publicznych dla m艂odzie偶y i dla doros艂ych oraz s艂uchacze kolegi贸w pracownik贸w s艂u偶b spo艂ecznych – do czasu uko艅czenia kszta艂cenia, nie d艂u偶ej jednak ni偶 do uko艅czenia 24 roku 偶ycia.
 • Wychowankowie publicznych i niepublicznych o艣rodk贸w umo偶liwiaj膮cych dzieciom i m艂odzie偶y upo艣ledzonym umys艂owo w stopniu g艂臋bokim bior膮cym udzia艂 w zaj臋ciach rewalidacyjno-wychowawczych, a tak偶e dzieciom i m艂odzie偶y upo艣ledzonym umys艂owo ze sprz臋偶onymi niepe艂nosprawno艣ciami realizacj臋 odpowiednio obowi膮zku szkolnego i obowi膮zku nauki – do czasu uko艅czenia realizacji obowi膮zku nauki.
 • Uczniowie szk贸艂 niepublicznych nieposiadaj膮cych uprawnie艅 szk贸艂 publicznych dla m艂odzie偶y i dla doros艂ych 鈥 do czasu uko艅czenia realizacji obowi膮zku nauki.

Stypendium szkolne nie przys艂uguje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, kt贸rzy nie mieszkaj膮 na terenie Gminy Ko艅skowola,
 • studentom

Stypendium szkolne jest przyznawane w formie refundacji poniesionych koszt贸w. Warunkiem wyp艂aty 艣wiadczenia jest poniesienie przez rodzica lub pe艂noletniego ucznia koszt贸w na cele edukacyjne dziecka. W zwi膮zku z tym , nale偶y przedstawi膰 imienne rachunki i faktury (wystawione na wnioskodawc臋 lub pe艂noletniego ucznia). Stypendium wyp艂acane b臋dzie pod warunkiem przed艂o偶enia i rozliczenia w Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych w Ko艅skowoli.

W roku szkolnym 2020/2021 obowi膮zuj膮 faktury, rachunki za:

 1. Zakup podr臋cznik贸w 鈥 od czerwca 2020 r.,
 2. Pozosta艂e materia艂y szkolne 鈥 od lipca 2020 r. do czerwca 2021 r. 鈥 wed艂ug wykazu wydatk贸w kwalifikowanych,
 3. Abonament internetowy i inne 鈥 od wrze艣nia 2020 r. do czerwca 2021 r.

 

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO W聽ROKU SZKOLNYM 2020/ 2021 OBEJMUJ膭:

 

 • Zakup podr臋cznik贸w, 膰wicze艅, zeszyt贸w, s艂ownik贸w, encyklopedii, atlas贸w, tablic matematycznych, fizycznych, chemicznych, lektur szkolnych,
 • Zakup zeszyt贸w, przybor贸w szkolnych ( np. d艂ugopisy, o艂贸wki, bloki, kredki, teczki, ok艂adki na zeszyty, kalkulator, segregator贸w, korektor贸w, zakre艣laczy, dziurkaczy, zszywaczy, linijek i innych artyku艂贸w zwi膮zanych z zaj臋ciami szkolnymi),
 • Zakup tornistra, plecaka szkolnego, torby szkolnej, worka na obuwie sportowe,
 • Zakup komputera, tabletu, laptopa, drukarki, tuszu do drukarki, ryz papieru, komputerowych program贸w edukacyjnych,
 • Zakup biurka, krzes艂a, lampki itp.,
 • Pokrycie kosztu udzia艂u w zaj臋ciach edukacyjnych, w tym wyr贸wnawczych, wykraczaj膮cych poza zaj臋cia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a tak偶e udzia艂u w zaj臋ciach edukacyjnych realizowanych poza szko艂膮,
 • Pokrycie kosztu uczestnictwa w k贸艂kach zainteresowa艅 w szczeg贸lno艣ci udzia艂u w zaj臋ciach: sportowych, j臋zykowych, muzycznych, tanecznych, informatycznych (faktura, rachunek wystawiony imiennie na wnioskodawc臋 z podaniem w tre艣ci imienia i nazwiska ucznia, kt贸ry korzysta z zaj臋膰) oraz zakup wyposa偶enia na takie zaj臋cia,
 • Pokrycie koszt贸w dojazdu do szko艂y 鈥 dotyczy uczni贸w szk贸艂 ponadpodstawowych.
 • Pokrycie koszt贸w op艂at za internat/burs臋 鈥 dotyczy uczni贸w szk贸艂 ponadpodstawowych (wraz z za艂膮czonym dowodem wp艂aty)
 • Pokrycie koszt贸w abonamentu internetowego,
 • Zakup mundurka szkolnego wymaganego przez szko艂臋,
 • Zakup ubioru sportowego na zaj臋cia wychowania fizycznego:

– spodenki sportowe / szorty sportowe / getry / leginsy 鈥 maks. 1 szt. w semestrze

– koszulki sportowe (t-shirt) 鈥 maks. 2 szt. w semestrze

– dres kompletny lub spodnie dresowe + bluza sportowa 鈥 maks. 1 kpl na semestr

 • Zakup obuwia sportowego na zajecia w-f (np. adidasy, tenis贸wki, hal贸wki, trampki) 鈥 maks. 2 pary w semestrze,
 • Zakup odzie偶y, obuwia i przyrz膮d贸w niezb臋dnych do odbycia praktyk szkolnych zawodowych,
 • Pokrycie koszt贸w udzia艂u w wycieczkach szkolnych 鈥 np. kina, teatru, muzeum, itp. (za艣wiadczenie od wychowawcy)

WYDATKI NIE KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO:

 • okulary korekcyjne i sprz臋t rehabilitacyjny,
 • instrumenty muzyczne i sprz臋t sportowy zakupiony na potrzeby ucznia nie b臋d膮cego uczniem szko艂y muzycznej i sportowej i nie rozwijaj膮cego zainteresowa艅 w formach zorganizowanych,
 • podr臋czniki i lektury do klasy, do kt贸rej nie ucz臋szcza stypendysta,
 • op艂acenia komitetu rodzicielskiego, ubezpieczenia uczni贸w, wy偶ywienie w szkole.

ZASI艁EK SZKOLNY

 1. Zasi艂ek szkolny mo偶e by膰 przyznawany uczniowi znajduj膮cemu si臋 przej艣ciowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w szczeg贸lno艣ci (po偶ar lub zalanie mieszkania, nag艂a choroba w rodzinie ucznia, 艣mier膰 rodzica lub prawnego opiekuna, nieszcz臋艣liwy wypadek powoduj膮cy trwa艂y uszczerbek na zdrowiu cz艂onk贸w rodziny ucznia). Zasi艂ek szkolny mo偶e by膰 przyznany w formie 艣wiadczenia pieni臋偶nego na pokrycie wydatk贸w zwi膮zanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezale偶nie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
 2. Wysoko艣膰 zasi艂ku szkolnego nie mo偶e przekroczy膰 jednorazowo 620,00 z艂. O zasi艂ek ten mo偶na si臋 ubiega膰 w terminie nie d艂u偶szym ni偶 dwa miesi膮ce od wyst膮pienia zdarzenia uzasadniaj膮cego przyznanie tego zasi艂ku.
 3. W pozosta艂ym zakresie dotycz膮cym zasi艂k贸w szkolnych stosuje si臋 zasady w艂a艣ciwe dla stypendi贸w.

Szczeg贸艂owe informacje w sprawie stypendium szkolnego udzielane s膮 pod numerem tel. 81聽881 62 35 Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych w Ko艅skowoli.

Wniosek do pobrania >>>