20 lutego 2020

Ogłoszenie wyników konkursu ofert

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na

 wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

w 2020 roku.

 

Na podstawie art.15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) przedstawiam wyniki I konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej:

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych

 

1.

 

Klub Sportowy

„Powiślak”

w Końskowoli

 

Organizacja zajęć treningowych, szkolenie i współzawodnictwo sportowe poprzez udział w rozgrywkach ligowych i turniejach drużyn w zakresie piłki nożnej na terenie Gminy Końskowola.

 

178.000,00 zł

 

 

 

2.

 

Klub Sportowy

„Powiślak”

w Końskowoli

 

Organizacja zajęć treningowych, szkolenie i współzawodnictwo sportowe poprzez udział w rozgrywkach ligowych i turniejach drużyn w zakresie piłki siatkowej na terenie Gminy Końskowola.

 

18.000,00 zł.

 

3.

 

Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”

w Końskowoli

 

 

Organizacja zajęć nauki

i doskonalenia pływania dzieci z placówek oświatowych Gminy Końskowola pt. „Pływać każdy może”

 

20.000,00 zł.

4.

Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”

w Końskowoli

 

Organizacja zajęć nauki i doskonalenia sportów zimowych dla dzieci z placówek oświatowych Gminy Końskowola „Narty- sport dla wszystkich” 5.000,00 zł

Końskowola, dnia 20.02.2020 r.