3 grudnia 2019

Zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego

Gminna Rada Działalności

Pożytku Publicznego

w Końskowoli      

                                                                  

Organizacje Pozarządowe i grupy nieformalne  Gminy Końskowola

/wszystkie/

 

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski działając na podstawie uchwały CXVIII/2305/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego (zwana dalej uchwałą zarządu), zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą prowadzące działalność na terenie województwa lubelskiego, do zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji, a następnie do udziału w głosowaniu na rzecz ich wyłonienia.

 

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką współpracy w ramach organizacji pozarządowych.