2 czerwca 2017

50 lecie pożycia małżeńskiego 2017