2 czerwca 2016

50-lecie pożycia małżeńskiego 2016