Archiwum

Platforma żywnościowa

20 stycznia 2021
Krajowy Ośrodek Wparcia Rolnictwa uprzejmie informuje, że na Giełdowym Rynku Rolnym utworzonym w ramach projektu „Platforma Żywnościowa”, prowadzonym przez Towarową Giełdą Energii S.A. w Warszawie, został wprowadzony do obrotu kolejny produkt tj. kukurydza w klasie jakościowej A. Obrót tego produktu będzie prowadzony, podobnie jak p…

Obowiązek odśnieżania chodników

18 stycznia 2021
Wójt Gminy Końskowola informuję, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 poz. 1439 z późn. zmianami), na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż…

Dotyczy: funkcjonowania komunikacji miejskiej.

15 stycznia 2021
W związku z powrotem do szkół dzieci klas I – III, a co za tym idzie zwiększonym zapotrzebowaniem na korzystanie z usług komunikacyjnych – Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. informuje, że od dnia 18.01.2021 roku ( poniedziałek ), autobusy komunikacji miejskiej będą kursowały wg. rozkładu jazdy dla dni POWSZEDNI SZKOLNY. W mie…

COVID-19 Szczepienia

15 stycznia 2021
INFORMACJA DLA OSÓB  CHĘTNYCH NA SCZEPIENIE  PRZECIWKO  COVID-19 ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH, STARSZYCH, MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU NA SZCZEPIENIE PRZECIWKO WIRUSOWI .   Na terenie Gminy Końskowola akcję szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 od dnia 25 stycznia 2021 r. zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Minister…

Informacja o stypendiach za osiągnięte wyniki sportowe

7 stycznia 2021
Wójt Gminy Końskowola informuje, że zgodnie z § 4 ust. 4 uchwały w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe (uchwała Nr XIX/82/12 Rady Gminy Końskowola z dnia 28 marca 2012 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 11 maja 2012 r. poz. 1600) z dniem 31 stycznia 2021 roku upływa termin składania wnios…