Archiwum

Ogłoszenie wyników konkursu ofert

20 lutego 2020
Ogłoszenie wyników konkursu ofert na  wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku.   Na podstawie art.15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) przedstawiam wyniki I konkursu ofert na realizację zadań z …

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

20 lutego 2020
Urząd Gminy w Końskowoli przypomina mieszkańcom o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010). Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości  i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomo…

Kurs chemizacyjny

20 lutego 2020
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W KOŃSKOWOLI Prowadzi zapisy na SZKOLENIE CHEMIZACYJNE DLA ROLNIKÓW W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN PRZY UŻYCIU OPRYSKIWACZY 05-06.03.2020 godz 9:00 w LODR w Końskowoli (budynek dawnej poligrafii) WAŻNE !!! Każdy, kto stosuje i wykonuje zabiegi ochrony roślin, jest obowiązany posiadać…

Informacja o Sesji Rady Gminy Końskowola

19 lutego 2020
Informuję, że w dniu 26 lutego 2020 r. odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Końskowola. Obrady rozpoczną się o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działa…

Harmonogram spotkań

14 lutego 2020
Harmonogram spotkań w sprawie konsultacji społecznych w sprawie wyboru metody  ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek w odpowiedniej wysokości. Harmonogram spotkań L.p. Sołectwo Termin spotkania Miejsce spotkania 1. Końskowola 19 l…

Przerwa w dostawie wody

14 lutego 2020
OGŁOSZENIE Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach Wydział Eksploatacji Sieci Gminnych w Końskowoli informuje, że w związku z pracami związanymi z rozbudową ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Końskowola ul. Żyrzyńska w dniu 17.02.2020r. w g…