Archiwum

Ogłoszenie

6 listopada 2019
Uprzejmie informujemy, że w związku z planowanymi na dzień  07-08.11.2019 r. pracami związanymi z konserwacją urządzeń wodociągowych  na Ujęciu Wody przy ul. Pożowskiej 8  w miejscowości Końskowola , na terenie Gminy Końskowola w miejscowościach: Wronów, Sielce, Chrząchówek, Pulki, Chrząchów, Witowice, Opoka, Końskowola, Mły…

Informacja Wójta Gminy Końskowola o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4 listopada 2019
  Informuję, że w dniu 4 listopada 2019 roku Ośrodek Wsparcia Środowiskowego „Nadzieja” w Końskowoli Stara Wieś 91, złożył uproszczoną ofertę na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Tytuł zadania – Profilaktyczne Andrzejki. Uznając celowość realizacji powyższego zada…

Informacja o wynikach konsultacji

4 listopada 2019
Na podstawie art. 5 ust 1 i ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz.688 z późn.zm.) oraz uchwały Nr LIII/ 248/10 Rady Gminy Końskowola z dnia 13 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności P…

Wnioski o bezzwrotne wsparcie finansowe

4 listopada 2019
LGD „Zielony Pierścień” przyjmuje wnioski o bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności dla mieszkańców Naszej Gminy   Informujemy, że Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”  w Kośminie od 4 listopada do 2 grudnia 2019 r. przyjmuje wnioski o wsparcie finansowe w formie premii na podjęcie działa…